Đặt một câu hỏi

Máy gạch không nung hoàn toàn tự động QTY4-15A

"1. Với van thủy lực phối hợp điều khiển, có thể nâng cao tốc độ bố liệu; thông qua thay đổi các khuôn, có sản xuất gạch rỗng, gạch đặc, gạch nhiều lỗ, gạch trồng cỏ, sản lượng năm của gạch rỗng khoảng 40.000m2; là thiết bị lý tưởng của nguyên liệu sản xuất tưởng tổng thể. 2. Thiết kế hộc khuôn: do máy tính điều khiển cấp liệu; tránh ảnh hưởng của lúc sản sinh trong lúc ép, đảm bảo cấp liệu đồng nhất, để sản phẩm đạt cường độ sai số rất ít."
4-15A


Số ký tự đã nhập: